Confidențialitate

Dreptul persoanei la imagine

Dacă sunteți subiectul unei fotografii și doriți ca aceasta să nu apară public, vă rugăm să transmiteți un email în care să vă identificați și să indicați fotografia, iar aceasta va fi înlăturată de pe site. Vă mulțumim.

Drepturi de autor

RO
Fotografiile marcate cu sigla ”Marius Badea Foto” sunt creații artistice protejate intelectual de legislația drepturilor de autor.
Este permisă republicarea sau distribuirea fotografiilor numai în scop necomercial și numai în forma originală, cu sigla ”Marius Badea Foto” vizibilă și nealterată.
Este interzisă republicarea fotografiilor în scop comercial sub orice formă, fizică sau electronică, fără acordul autorului, dacă fotografiile nu au fost plătite. 

EN
The photos marked with the logo „Marius Badea Foto” are artistic creations intellectually protected by copyright law.
It is allowed to republish or distribute the photographs only for non-commercial purposes and only in the original form, with the visible and unaltered „Marius Badea Foto” logo.
Re-publishing photos for commercial purposes in any form, physical or electronic, is prohibited without the author’s consent, if the photos have not been paid.

FR
Les photos portant le logo „Marius Badea Foto” sont des créations artistiques intellectuellement protégées par le droit d’auteur.
Il est autorisé de republier ou de distribuer les photographies uniquement à des fins non commerciales et sous leur forme originale, avec le logo „Marius Badea Foto” visible et non modifié.
La réédition de photos à des fins commerciales, sous quelque forme que ce soit, physique ou électronique, est interdite sans le consentement de l’auteur, si les photos n’ont pas été payées.

DE
Die mit dem Logo „Marius Badea Foto” gekennzeichneten Fotos sind urheberrechtlich geschützte Kunstschöpfungen.
Es ist gestattet, die Fotos nur für nichtkommerzielle Zwecke und nur in der Originalform mit dem sich baren und unveränderten „Marius Badea Foto” -Logo erneut zu veröffentlichen oder zu verbreiten.
Die Weiterveröffentlichung von Fotos für kommerzielle Zwecke in physischer oder elektronischer Form ist ohne Zustimmung des Autors untersagt, sofern die Fotos nicht bezahlt wurden.

ES
Las fotos marcadas con el logotipo „Marius Badea Foto” son creaciones artísticas intelectualmente protegidas por la ley de derechos de autor.
Está permitido volver a publicar o distribuir las fotografías solo con fines no comerciales y solo en su forma original, con el logotipo „Marius Badea Foto” visible e inalterado.
La reedición de fotos con fines comerciales en cualquier forma, física o electrónica, está prohibida sin el consentimiento del autor, si las fotos no se han pagado.

IT
Le foto contrassegnate con il logo „Marius Badea Foto” sono creazioni artistiche intellettualmente protette dalla legge sul copyright. È consentito ripubblicare o distribuire le fotografie solo per scopi non commerciali e solo nella forma originale, con il logo „Marius Badea Foto” visibile e inalterato.
La ripubblicazione di foto a scopi commerciali in qualsiasi forma, fisica o elettronica, è vietata senza il consenso dell’autore, se le foto non sono state pagate.

BG
Снимките, обозначени с логото „Marius Badea Foto”, са артистични творби, интелектуално защитени от закона за авторското право.
Разрешено е да се публикуват или разпространяват снимките само за нетърговски цели и само в оригиналната им форма, с видимото и непроменено лого „Marius Badea Foto“.
Преиздаването на снимки за търговски цели във всякаква форма, физическа или електронна, е забранено без съгласието на автора, ако снимките не са платени.

RU
Фотографии, отмеченные логотипом «Marius Badea Foto», являются художественными произведениями, интеллектуально защищенными законом об авторском праве.
Разрешается переиздавать или распространять фотографии только в некоммерческих целях и только в оригинальном виде с видимым и неизменным логотипом «Marius Badea Foto».
Перепечатка фотографий в коммерческих целях в любой форме, физической или электронной, запрещена без согласия автора, если фотографии не были оплачены.

GR
Οι φωτογραφίες που φέρουν το λογότυπο „Marius Badea Foto” είναι καλλιτεχνικές δημιουργίες πνευματικά προστατευμένες από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η διανομή των φωτογραφιών μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο στην αρχική μορφή, με το ορατό και αμετάβλητο λογότυπο „Marius Badea Foto”.
Η εκ νέου δημοσίευση φωτογραφιών για εμπορικούς σκοπούς υπό οποιαδήποτε μορφή, φυσική ή ηλεκτρονική, απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη, εάν οι φωτογραφίες δεν έχουν καταβληθεί.

TR
„Marius Badea Foto” logosuyla işaretlenmiş fotoğraflar, telif hakları yasası ile entelektüel olarak korunan sanatsal eserlerdir.
Fotoğrafların yalnızca ticari olmayan amaçlar için ve orijinal biçiminde, görünür ve değiştirilmemiş „Marius Badea Foto” logosuyla yeniden yayınlanmasına veya dağıtılmasına izin verilir.
Fotoğrafların ödenmemesi halinde, fotoğrafların herhangi bir şekilde fiziksel veya elektronik olarak ticari amaçlarla yeniden yayınlanması yazarın izni olmadan yasaktır.